Vernostné zľavy extra 3-7%

Ďalší dôvod prečo cvičiť drepy

Aktuality | 2. 6. 2014

drepyDrepy, často nazývané ako „kráľ cvikov“. Klietka na drepy, multipres alebo podobné zariadenie určené na vykonávanie tohto cviku nie sú príliš často používané v tréningovej rutine športovcov. Je to aj preto, že sa jedná o jeden z najnáročnejších cvikov aké môžete vykonávať. Prečo sa teraz tomu venujeme? Jedna štúdia sa zamerala na metabolický dopad základných cvikov ako bench press, drep, sťahovanie kladky (široký úchop - chrbát) a tricepsové kľuky. Všetky cviky boli v teste vykonávané so záťažou 80% maximálneho opakovania. Vedci merali energetickú spotrebu počas vykonávania jednotlivých sérií konkrétnych cvikov. Aký bol výsledok? Zistili, že drepy sa postarajú o 3,3 krát väčšiu spotrebu energie v porovnaní s cvikmi bench press, tricepsové kľuky alebo sťahovanie hornej kladky. Drepovanie s 80% z maxima preukázateľne pri každom opakovaní vezme vo forme energie o 9% viac, ako ostatné cviky.

Drepy sú jedným z najlepších spôsobov ako nabrať svalovú hmotu na nohách. Asi žiadny kulturista s neuveriteľne vyvinutými svalmi na nohách nemôže ignorovať tento cvik. Nová štúdia publikovaná v Diabetology & Metabolic Syndrome (Diabetológia a metabolický syndróm) uvádza, že zvýšená svalová hmota na nohách testovaných subjektov bola spojená s nižšou % mierou telesného tuku. Výskumníci porovnávali oblasť viscerálneho tuku (tuk ukladajúci sa v okolí vnútorných orgánov), svalovú hmotu, kalorický príjem a výdaj u 67 zdravých testovaných mužov. Svalová hmota, špecificky svalová hmota dolných končatín negatívne vplýva na ukladanie viscerálneho tuku u mužov. To znamená, že čím viac svalovej hmoty mali subjekty na nohách, tým menšie mali celkové % telesného tuku.

Pred tým ako opäť necháte stojan s veľkou činkou bez povšimnutia, urobte pár sérií drepov s vedomím, že ste spálili fakt slušné množstvo prebytočných kalórií.

 

Zdroj: flexonline.com

Pridaj sa k nám na facebook