Vernostné zľavy extra 3-7%

Mozolani Fitness Cup 2015 - Propozície

Aktuality | 14. 10. 2015

Pohárová súťaž vo fitness, bodyfitness, bikiny fitness žien a physique mužov, nominačné preteky na majstrovstvá sveta.

Mozolani Fitness Cup 2015 - Propozície

A. Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST - Mozoláni Trainings
Miesto konania: Športová hala Rosinky, Žilina
Dátum konania: 31. 10. 2015
Prihlášky: Posielať najneskôr do 15. 10. 2015, e-mailom: ekonom@mozolani.com
Tel. kontakt: 0911 511 880
Prihlasovací formulár: TU

Ubytovanie: Na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných
smerníc SAKFST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B. Technické ustanovenia:

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel fitness, bodyfitness, bikiny fitness žien a
physique mužov.

Podmienky štartu:
a) platná licenčná karta SAKFST
b) nalepená členská známka za rok 2015
c) včas zaslaná prihláška. Neprihlásení môžu štartovať len po uhradení
sankčného poplatku vo výške 10 €
Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení:
Hlavný rozhodca, delegát SAKFST a riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Kategórie:
Fitness ženy – kategória open

Bodyfitness ženy

– kategória do 163 cm
– kategória nad 163 cm

Bikiny fitness ženy

– kategória do 163 cm
– kategória do 168 cm
– kategória nad 168 cm

Physique muži – kategória do 178 cm

– kategória do 183 cm
– kategória nad 183 cm
* V prípade nižšej účasti možnosť zlúčenia kategórii.

C. Činovníci súťaže :

Riaditeľ súťaže: Andrej Mozoláni
Hospodár: Božena Sibilová
Vedúci pretekárov: Ľuboš Žitník
Zdravotná služba: MUDr. Igor Habaník
Hudobná réžia: Michal Bukviš
Moderátor: Dalibor Biro

Rozhodcovia:
Hlavný rozhodca: Ing. Marián Prekop III. stupňa
Pódiový rozhodca: Ján Cabánik III. stupňa
Sekretár hl. rozhodcu: Ing. Pavel Mikuš III. stupňa
Rozhodca č. 1: Ing. Andrej Hlinka MR
Rozhodca č. 2: Ladislav Meško MR
Rozhodca č. 3: Natália Lenartová Révajová III. stupňa
Rozhodca č. 4: Ing. Ľubomír Hečko III. stupňa
Rozhodca č. 5: Iveta Chrťanová, I. stupňa
Náhradný rozhodca: Mgr. Lívia Maťušová, I. stupňa
Delegát asociácie: Dr. Dušan Matušík

Upozornenie: Nominovaní rozhodcovia sú povinní potvrdiť písomne svoju účasť

Časový rozpis:

12.00 – 14.00 h prezentácia
14.00 – 15.00 h porada rozhodcov
15.30 h začiatok súťaže
Semifinále a finále v poradí určí hlavný rozhodca a riaditeľ pretekov.

F. Rôzne:

Ceny: poháre, diplomy a vecné ceny od sponzorov
Hudobný sprievod: každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom
na voľnú zostavu, na ktorej môže byť len jedna skladba(len fitness).
Vstup do priestorov súťaže: s 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri
voľný vstup.
Akreditácia: na udelenie akreditácie pre novinárov a fotografov kontaktujte
redaktor@mozolani.com
Upozornenie : usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach.Za
znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 20 €.

Zmluvní partneri SAKFST:

ATP s.r.o.
Kompava spol. s.r.o.
MadMax
Nebbia
Kráľovská pekáreň Stanislav a syn s.r.o.
Victory Sport s.r.o.
Mozoláni The Fitness Authority

Propozície spracoval: Propozície schválil: Riaditeľ súťaže: Schválil predseda ŠTK: Andrej Mozoláni Bc. Anton Tabernaus
Dňa 30. 7. 2015 Dňa: 3.9.2015

Pridaj sa k nám na facebook