Vernostné zľavy extra 3-7%

Koncentrácia

Tréning | 9. 6. 2006
Koncentrácia

Už aj na Slovensku sa posilňovanie (fitness) stalo viac-menej súčasťou životného štýlu širokej masy ľudskej populácie. Diferencia medzi jednotlivými jedincami, ktorí navštevujú posilňovne je značná.

Môžete stretnúť ľudí mladých - starých, mužov - ženy, manažérov - robotníkov atď. Každý jeden kto chodí do posilňovne, sa jej pravidelnými návštevami snaží dosiahnuť určitý cieľ.

Či už je vaším cieľom nabratie svalovej hmoty, schudnutie atď., tento cieľ a váš postoj k nemu (aj keď si to viacerí ani neuvedomujeme) má jeden z najväčších vplyvov na vaše cvičenie.

Osobné cvičenie každého jedinca je závislé (okrem iného) aj od vlastnosti človeka (skôr by som to definoval ako schopnosť), a to od schopnosti koncentrovať sa na danú činnosť. V rôznych publikáciách sa môžete stretnúť s viacerými definíciami tejto schopnosti.

Ja by som pre vás vybral a trochu poopravil túto definíciu, ktorá by vyzerala asi takto: „Koncentrácia je schopnosť sústrediť sa. Je to vedomé sústredenie našej pozornosti na istý objekt nášho záujmu.“ Táto schopnosť hrá dôležitú úlohu pri každom jednom vašom tréningu.

Schopnosť koncentrovať sa na to, čo v danom okamžiku považujete za veľmi dôležité (vo vašom prípade je to korektné prevedenie daného cviku, maximálna koncentrácia pre zapojenie, čo najväčšieho počtu svalových vlákien). Pri cvičení (alebo súťažení) je práve táto schopnosť tá, ktorá môže rozhodnúť.

Ak túto schopnosť začnete vnímať a venovať sa jej rozvíjaniu, pomyselné misky váh sa značne naklonia na vašu stranu. Vaše, do tej doby vysnívané výsledky a ciele, sa pomaly ale isto začnú premieňať na skutočnosť. Schopnosť sústrediť sa závisí od veľkého množstva faktorov. Medzi určujúce faktory patria:

1. Návyk a vôľa
2. Absolútna hodnota kladného a záporného záujmu o danú činnosť, predmet alebo jav

1. Návyk a vôľa

Prvé dva spomínane aspekty t.j. návyk a vôľa spolu veľmi úzko súvisia. Čím menej sme navyknutý na istý druh činnosti, tým viac vôle potrebujeme napríklad na prevedenie nového cviku (prípadne nového tréningového plánu). Na začiatku, keď začíname nový cvik (plán) cvičiť, potrebujeme značnú vôľu na jeho prevedenie, aby sme ho pri počiatočnom “nepohodlí“ odcvičili s dostatočnou intenzitou, v najhoršom prípade hneď nezavrhli.

(Pri prekonávaní spomínanej začiatočnej fázy cvičenia nového cviku a jeho korektného prevedenia, si zapamätajte, že jedine stálym, častým opakovaním prevedenia nového cviku sa daný cvik stáva zvykom. Pozitívnym vývojom k navyknutiu si na daný cvik, nám na väčšiu koncentráciu postačí už aj menšia hodnota našej vôle. (Cvik sa stane naším zvykom.)

2. Absolútna hodnota kladného a záporného záujmu

Kladný a záporný záujem sú vlastne naše osobné emócie spojené s danou činnosťou. Ide napríklad o radosť z vykonávanej činnosti, o strach z toho, že ak neuspejeme budú nasledovať rozličné nepríjemnosti (sklamanie samého seba, nesplnenie očakávaní druhých, a pod.). Čím je hodnota emócií vyššia tým ľahšie sa dokážeme sústrediť. V podstate je jedno, či je záujem o danú činnosť pozitívny alebo negatívny.

Tiež ste určite všetci zažili, keď vám nesadol cvik. Vy ste mu nevedeli proste prísť “na chuť“. Nastala stagnácia. Počas jedného tréningu ste si ale povedali:„Takto to predsa ďalej nepôjde“. Skoncentrovaní ako nikdy predtým ste sa pustili do daného cviku a odcvičili ho na hraniciach vašich fyzických možností.

Boli ste doslova rozzúrení a preto ste sa dokázali skoncentrovať (nevšímajúc si dievčatá trápiace sa na bicykli, hudby z reproduktorov ani ľudí, ktorí si začali všímať vás) a zvládnuť to. Podobný vplyv má aj to ak sa na daný cvik (partiu) vyslovene tešíte. Uvediem príklad. Necvičili ste hrudník kvôli pracovným povinnostiam asi 2 týždne.

Je to vaša najobľúbenejšia partia. Na najbližšom tréningu si preto “benchpress“ doslova vychutnáte. Najhoršie z hľadiska koncentrácie je, ak záujem o danú činnosť je „nulovou hodnotou“. Medzi návykom a vôľou a medzi našim záujmom o danú činnosť je vzťah, ktorý by sme mohli vyjadriť „súčinom“.
Vyplýva z toho, že pre úspech je potrebné, aby boli súčasne prítomné tak návyk a vôľa ako aj záujem. Iba jedna zložka nepostačuje!

Pridaj sa k nám na facebook