Vernostné zľavy extra 3-7%

Silový tréning a jeho aplikácia v praxi

Tréning | 15. 8. 2013
Silový tréning a jeho aplikácia v praxi

Poznatky z medzinárodnej konferencie o silovom tréningu v Dánsku (Odense).

Silový verzus aeróbny tréning:

RHEA (Tempe, Arizona, USA) zistil, že skupina bejzbalistov, ktorá sa popri rozvoji výbušnej sily (odrazové cvičenia, výskoky po zoskoku, výskoky z drepu s činkou) venovala paralelne aj aeróbnym aktivitám (20-60-minútový jogging alebo bicyklovanie 3-4-krát týždenne) si svoje parametre vertikálneho výskoku nielenže nezlepšila, ale naopak zhoršila. Výsledky ukazujú, že samotný silový tréning je pre dynamiku výskoku prospešný, no súčasne vykonávaný aeróbny tréning už negatívne ovplyvňuje rozvoj výbušnej sily dolných končatín.

 

Výhody excentrických cvičení:

Významným mechanizmom, ktorý môže byť zodpovedný za rozdielny efekt excentrických a koncentrických cvičení je reakcia myostatínu a rastového faktoru IGF1. Svedčia o tom výsledky experimentov HEINEMEIEROVEJ (Kodaň), ktoré ukázali, že tvorbu myostatínu (látka, ktorá blokuje množenie satelitných buniek a syntézu bielkovín) potláča výraznejšie excentrický ako koncentrický tréning. Excentrické cvičenia tiež intenzívnejšie stimulujú tvorbu inzulínu podobného rastového faktora IGF1, čo sa prejaví nielen výraznejším svalovým rastom, ale aj viac vyznačeným spevňovaním šľachových štruktúr.

 

Prínos sily v basketbale:

Silový tréning dokáže zlepšiť „hrubú", nie však jemnú nervosvalovú koordináciu. Ukázala to štúdia (STROJNÍK, Ľubľana), v ktorej výkonní basketbalisti absolvovali 6-týždňový tréning (po 3 série tlakov na lavičke a bicepsových zdvihov vykonávaných 2-krát týždenne, v prvej polovici so 60 % jednorazového maxima do vyčerpania, v druhej s 80 až 90 % jednorazového maxima po 6 opakovaní). Sledovaná skupina sa v porovnaní s kontrolnou skupinou významne zlepšila v teste streľby spoza 3-bodovej línie, nie však v presnosti hádzania šípiek, kde sa vyžaduje oveľa nižšia sila svalových kontrakcií. I keď sa v basketbale využíva predovšetkým silový tréning dolných končatín na zlepšenie výskoku, akceleračných schopností a bežeckej rýchlosti, autor odporúča aj silový tréning horných končatín, ako účinný prostriedok na zlepšenie efektívnosti streľby a celkovej výkonnosti v basketbale.

 

Plusy pre sklerotikov:

SOUZA (Leon, Španielsko) ukázala, že pozitívny efekt silového tréningu (konkrétne zlepšenie parametrov sily a miernu hypertrofiu) možno dosiahnuť aj u pacientov postihnutých sklerózou multiplex. Keďže svalová slabosť a zvýšená únava patria medzi bežné symptómy toho-to relatívne častého neurologického ochorenia, silový tréning možno považovať za prostriedok, ktorý zmierňuje nepriaznivé príznaky, zlepšuje mobilitu a celkovú kvalitu života tejto skupiny neurologických pacientov.

 

Ako činky liečia srdce:

KARLSEN (Trondheim, Nórsko) ukázal, že systematický silový tréning u pacientov postihnutých ischemickou chorobou srdca vedie nielen k zlepšeniu silových parametrov (maximálnej izometrickej sily, silového gradientu), ale aj k viac ako 35% zlepšeniu ekonomiky chôdze. Pacienti boli po silovom tréningu schopní kráčať pri rovnakých energetických nárokoch, resp. pri rovnakej spotrebe kyslíka o tretinu rýchlejšie. Znamená to tiež, že pri rovnakej rýchlosti potrebujú oveľa menej kyslíka, čo sa prejaví nielen podstatne nižšou subjektívnou námahou, ale aj nižším rizikom ischemickej príhody. Výsledky štúdie podporujú koncepciu, že popri aeróbnych aktivitách sú významným prostriedkom liečebnej rehabilitácie pacientov postihnutých ischemickou chorobou srdca aj silové cvičenia.

Pridaj sa k nám na facebook