Vernostné zľavy extra 3-7%

Cesta do pekel- 1. část

Výživa | 3. 6. 2008
Cesta do pekel- 1. část

Ano čtete dobře cesta do pekel, tímto článkem začínám několika dílnou sérii o anabolických steroidech. Myslím si že tato věc se v našem sportu začíná čím dál více vyskytovat a tak by nebylo od věci abych vás informoval o různých typech anabolických látek,jejich rizikách,účincích a dalších zajímavých informacích. Článek co článek se budeme zajímat o jinou látku a pokusím se vám podat co nejvíce informací. Takže jdeme na to…

Androstendion

Před několika lety se prekurzory testosteronu staly hitem sportovního, obzvláště kulturistického, trhu s tzv. nutričními suplementy. Mezi nimi zaujal přední místo bezprostřední prekurzor steroidogeneze testosteronu: androstendion.

Postupně se paleta těchto preparátů rozšířila o další subprodukty metabolické cesty, například dehydroepiandrosteron, androstendiol a tzv. nor preparáty. Prohormony s předponou "nor" konvertují na 19-nortestosteron čili nandrolon, a mohou být příčinou pozitivních dopingových testů.

Oprávněnost prodeje v kulturistice

V kulturistické literatuře, hlavně internetové,bylo spekulováno, že androstendion, po absorpci střevní stěnou, zvýší plasmatické hladiny mužského hormonu testosteronu, a tak přispěje k akceleraci svalového anabolismu. Testosteron je přece anabolický hormon či ne? Je třeba si ovšem uvědomit, kolik tohoto testosteronu musí být, aby se uplatnil anabolický efekt větší než je běžné za fyziologických podmínek.

Například, intramuskulární podávání 3 mg/kg/týden testosteron enantátu zvýšilo koncentrace hormonu na dvojnásobek, ale ztráta dusíku v moči (parametr anabolismu) se snížila o pouhých 16%. Co je zajímavé, s prodejem se v USA započalo bez toho, že by existoval pádný vědecký důkaz, ukazující na anabolické vlastnosti tohoto preparátu.

Pokud hovoříme o důkazech, máme samozřejmě na mysli studie zveřejněné ve vědeckých recenzovaných žurnálech. Místo solidních důkazů byly čtenářům předkládány výsledky pseudostudie obsažených v patentové přihlášce nějaké organizace bývalé NDR. Právě údaj z německého patentu měl ukazovat, že podání 100 mg androstendionu zvýšilo krevní koncentrace testosteronu o 111-237%.

Jestliže někdo hledal zdůvodnění oprávněnosti prodeje v patentových přihláškách, pak byl skutečně v důkazní nouzi, jak by to nazvali právníci. Za člověka, který tyto produkty objevil pro kulturisty a postaral se o jejich rozšíření v tomto sportu, je považován Američan Patrick Arnold, který poprvé oznámil dostupnost androstendionu veřejnosti v prosinci 1996.

První publikovaná studie o účincích androstendionu u mužů se ovšem objevila teprve po několika letech jejich prodeje. Následně se na ně podíváme, nejdříve ovšem něco ke zdravotním rizikům.

Zdravotní rizika

Androstendion může přímo konvertovat na testosteron, estron a dihydrotestosteron. Exprese androgenních charakteristik v externích genitáliích a kůži je závislá především na dihydrotestosteronu (DHT). U žen může být androstendion důležitějším prekurzorem pro DHT než testosteron. Jinými slovy: androstendion představuje pro ženy větší virové riziko než testosteron.

Androstendion je rovněž v pozitivní korelaci s výskytem rakoviny vaječníků u žen. U mužů jsou endogenní androgeny spojovány s výskytem rakoviny prostaty. V jednom výzkumu nikoliv testosteron, ale androstendion vykázal pozitivní vztah s výskytem této zhoubné rakoviny.

Údaje naznačují, že androstendion by mohl zvýšit výskyt klinicky manifestní rakoviny prostaty. To ovšem našim borcům nevadí v tom, aby tento nebezpečný anabolický steroid prodávali lidem, coby nutriční suplement.

Obyvatel je přece na zeměkouli dost, a nějak vydělávat se musí. Jak můžete tušit, prodej se postupně rozšířil i do jiných zemí. Když to projde v USA, tak zřejmě všude. Podle mého názoru nemá a nikdy neměl tento tzv. suplement ve sportech žádné místo. Naopak, státní správa by si měla uvědomit, že se zcela bezprostředně hazarduje se zdravím občanů.

Účinky androstendionu

Toto je první studie, která byla kdy publikována ve vědeckém žurnálu o účincích androstendionu u mužů. Stalo se tak v červu 1999, a dotyčným časopisem byl JAMA, neboli žurnál americké lékařské asociace.

Studie se zúčastnilo celkem 30 zdravých mužů ve věku 19-29 let. 20 z nich provádělo po dobu 8 týdnů rezistenční trénink a dostávalo buď androstendion v dávce 300 mg/den nebo placebo. Kromě toho účinek jednotlivé dávky 100 mg androstendionu na sérové koncentrace testosteronu a estradiolu byl zkoumán u jiných 10ti mužů.

V rozporu s očekáváním, sériové koncentrace volného a celkového testosteronu nebyly ovlivněny ani jednorázovým podáním androstendionu, ani dlouhodobým podáváním 300 mg/den prohormonu mužům během 1.-8. týdne tréninkového cyklu. Cyklování steroidu bylo realizováno podle doporučení výrobce. Na druhé straně, koncentrace estrogenu (ženské pohlavní hormony) estradiolu byly vyšší u suplementované skupiny po 2., 5. a 8. týdnech.

Výrazně vyšší byly i koncentrace druhého ženského pohlavního hormonu estronu. Dále došlo k významnému nárůstu extenzní síly kolenního kloubu, ale u obou skupin stejně. Zvýšení průřezu typu II (rychlých) svalových vláken bylo rovněž totožné u obou skupin. Stejně to dopadlo z hlediska tělesné kompozice - tj. aktivní tělesné hmoty a tuku.

Suplementace androstendionem nezvyšuje sérové koncentrace testosteronu, ani nezvyšuje svalové adaptace na rezistenční trénink u normálních mladých mužů a může mít za následek nepříznivé zdravotní následky - v daném případě se jednalo o pokles dobrého HDL cholesterolu. Je třeba ale přiznat: "Na základě jediné studie nelze produkt zcela zavrhnout".

Musíme vyčkat, co nám přinesou budoucí experimenty. Nicméně, tato studie značně vyplašila některé proponenty prodeje androstendionu. Zejména jeden z nich, Američan BILL Roberts neváhal a okamžitě se pokusil výsledky, autory i samotný časopis JAMA zpochybnit na internetových stránkách časopisu testosterone.

Jeho argumenty zněly takto:
Nebyly zjištěny žádné negativní změny v jaterních funkcích. Snížení hladiny cholesterolu z 1,09 mmol/l na 0,96 mmol/l bylo dosti malé. Během 6ti týdnů užívání androstendionu došlo ke ztrátě téměř 2,265 kg tuku. Placebo skupina ztratilo ovšem pouze 0,906 kg tuku. Obě skupiny získaly zhruba 2.718 kg beztukové hmoty. Tedy AD skupina získala stejně jako placebo skupina větší úbitek tuku.

Nárůst estrogenů činil u delší 8týdenní studie něco mezi 30-40% v porovnání k základním hodnotám.
Myslím si, že až na první a poslední námitku, týkající se estrogenů, nepostrádá argumentace Billa Robertse jistou logiku. Přesto jsou pro mne rozhodující výsledky všech studií v současné době publikovaných a rád si počkám na budoucí experimenty, které jistě přijdou.

Pak si udělám svůj názor a přijdu na to o co jde. Ovšem, pakliže androstendion prokáže anabolické účinky, bude v USA přiřazen k anabolickým steroidům do III. Kategorie sledovaných substancí, čímž jeho volný prodej již nebude možný.

Žádná stimulace svalového anabolismu

Další studie od doktora Rasmussena zkoumala zda-lí podáváni 100 mg/den androstendionu ve dvou dělených dávkách po dobu 5 dnů zvýší anabolismus svalu. Šest zdravých mužů bylo zkoumáno před experimentem a po pětidenním příjmu androstendionu. Hladina tohoto prehormonu se skutečně po podání zvýšila, což svědčí o bezproblémové absorpci.

Zajímavé je, že cvičení u suplementované skupiny významně zvýšilo estradiol v krevní plasmě, a to o přibližně 83% po dobu 90 minut. Estradiol - ženský pohlavní hormon - není bezesporu v kulturistickém arzenálu to, co by bylo vítáno. Vědci konstatovali, že androstendion pravděpodobně neposkytne sportovcům (mužům) žádné anabolické užitky.

Akutní účinky androstendionu

V tomto případě výzkumníci zkoumali akutní účinky krátkodobého podávání androstendionu na hormonální profil u 10ti mužů a jeho interakci s rezistenčním tréninkem. Subjekti ingestovali po dva dny denně 200 mg androstendionu. Druhý den realizovali rovněž silový trénink.

Suplement zvýšil hladiny androstendionu dvou až trojnásobně a lutropinu (hormon,který stimuluje v testes produkci testosteronu) o cca 70%. Je třeba zdůraznit, že samotné cvičení zvýšilo testosteron, ale androstendion neměl dodatečný vliv na jeho koncentrace.

Androstendion a koncentrace testosteronu

Nejnovější studie od doktora Ledera zkoumala dopady podávání 0 mg/den, 100 mg/den nebo 300 mg/den androstendionu po dobu 7mi dnů na hormonální parametry 42 zdravých mužů ve věku 20 až 40 let. Průměrné změny po sériové koncentraci testosteronu činily -2%, -4% a 34% u skupin dostávající 0, 100 a 300 mg/den androstendionu.

Z toho vyplývá, že 100 mg/den androstendionu je nedostatečných pro nárůst testosteronu. Mimochodem i těch plusových 34% u vyšší dávky není nic moc. S tím nic světoborného neuděláte. Někteří výrobci ovšem doporučují pouhých 50 mg/den. Otázkou je na základě čeho?

Prakticky u všech tzv. nutričních suplementů, které se mi dostaly do rukou, vidím na etiketách nízké a tím neúčinné doporučené dávky. Účinné dávky mohou přitom být, pro léčebné účely, až desetinásobné. To je ovšem jiná kapitola.

Ale to není vše! Bazální koncentrace testosteronu nebyly odlišné po 24 hodinách od podání suplementu. Zato v případě estradiolu tomu bylo jinak. Průměrné koncentrace sériového estradiolu vzrostly o 4%, 42% a 128% pro skupiny na 0 mg/den, 100 mg/den a 300 mg/den androstendionu. Ve srovnání s kontrolní skupinou byly změny v estradiolu významné pro obě dávky.

Androstendion může být totiž aromatizován přímo na estrogen, aniž by musel být nejprve konvertován na testosteron. Estrogen pak může být metabolizován v různých tkáních na silnější estradiol enzymem 17 hydroxysteroiddehydrogenáza.

Výzkumníci dále zjistili, že existuje značná variabilita v hormonálních reakcích na androstendion mezi jednotlivými účastníky.

Výzkumy amerických lékařů

Uvedené 4 studie je vše, co se dalo v době mého psaní tohoto článku sehnat o androstendionu ve vztahu k anabolismu či konverze na testosteron u člověka. Celkově v databázi Medline naleznete přes 700 studií, které se nějakým způsobem dotýkají metabolismu a účinků androstendionu. Nebyl zkoumán prostý androstendion, ale konkrétní suplement, který obsahoval, kromě androstendionu, další ingredience, jež měly nápomoci navodit anabolické prostředí.

Suplement je v abstraktech zakódován jako AN6. Svým složením ovšem odpovídá produktu Andro 6 od EAS (Experimental & Applied Sciences). Tato firma rovněž studie financovala.

Výsledky rozhodně nelze považovat za optimistické, a znovu se potvrzuje, že celý humbuk ohledně prohormonů byl odstartován poněkud předčasně. Musím ovšem upozornit, že studie prezentované na vědeckých konferencích nelze srovnávat se studiemi zveřejněnými v plném znění v peerreviewovaných časopisech.

Na konferencích se prezentují tisíce studií, pouze zlomek se ale objeví později v seriózních žurnálech. Vědečtí editoři v mnoha případech zjistí závažné metodologické či jiné nedostatky a studii ke zveřejnění nedoporučí.

A na úplný závěr?

Existuje studie z 60. let, která zkoumala účinek DHEA a androstendionu v dávkách 100 mg u žen. V této studii, kterou nemám k dispozici, mělo dojít k nárůstu testosteronu o 150, respektive 300%. Naopak v těchto novějších citovaných studiích buď k akceleraci testosteronu nedošlo, nebo nárůst nebyl nijak oslnivý .

Je to tím, že v těchto případech byl preparát zkoušen u mužů? Skutečně i novější studie o konverzi DHEA prokázala pozitivní účinek u starších žen, tedy zvýšení koncentrací testosteronu o 94,8%. Z toho plyne, že si budeme muset počkat, jak dopadnou budoucí studie androstendionu u žen.

Je možné, že toto pohlaví je na periferii lépe enzymaticky vybaveno pro konverzi steroidních prohormonů na testosteron. V případě androstendionu to je v této chvíli ovšem pouhá spekulace. Jsem mužem, pozornost a peníze na nákup androstendionu bych nevěnoval. Ženy by se ale měly především zajímat o možné zdravotní následky tohoto steroidu.

Účinnější a také bezpečnější pro naturální silové sportovce a jiné fitness zájemce je bezpochyby pochopení základů svalové hypertrofie a z toho plynoucí správné metodiky tréninku. Prozatím mohu říci, že skutečná metodika svalové hypertrofie nemá nic společného s tréninky, které prezentují přední kulturisté na stránkách převážně kulturistických časopisů.

Tito borci bývají na anabolických steroidech a dalších substancích podporujících růst a vyrýsování. Pokud jste na těchto látkách, můžete trénovat jakkoli, případně vůbec. Můžete provádět například 30 opakování na sérii, a růst je zajištěn. Za naturálních podmínek bych ale spíše sázel na poněkud vědečtější metodiku tréninku. Nepochybujte o tom, že neúspěšný androstendion bude či již je nahrazen jiným prohormonem, třeba androstendiolem.

Zmíněný Američan Patrik Arnold již o něm pěje na Internetu chválu a očekává další zisky. Takže si sami zvolte svoji cestu za svým cílem.Je to už jen na vás…

Autor: Metallifter

Pridaj sa k nám na facebook