Vernostné zľavy extra 3-7%

Nové výskumy a informácie o kofeíne

Výživa | 29. 5. 2013
Nové výskumy a informácie o kofeíne

Kofeínu je v súčasnosti znova venovaná neobvyklá pozornosť. Vedci podrobujú tento stimulant novým výskumom a odhaľujú jeho ďalšie účinky.

Pohľad na základné vlastnosti kofeínu

Kofeín je celosvetovo najobľúbenejšia látka pôsobiaca na ľudskú psychiku. Je to alkaloid, ktorý sa vyskytuje v určitých rastlinách so silný­mi účinkami na centrálny nervo­vý systém. Dôsledkom jeho konzumácie je predovšetkým zvý­šenie bdelosti, ostražitosti a sústredenia, čo sú dôvody, prečo sa vyskytuje skoro na každom stole spoločne s raňajkami.

Kofeín prináša ešte ďalšie pozitíva, o ktorých sa hovorí už menej - zužuje krvné cesty (pomáha tlmiť bolesti a migrény), po­máha astmatikom a podpo­ruje uvoľňovanie skladovaného tuku do krvného toku (vý­hodné v dobe pred tréningom). Kofeín pomáha tiež metabolizmu, čo je ďalší pozitívny prínos pre tých, ktorí by radi efektívnejšie spaľovali prebytočný tuk, a otupuje svalo­vú bolesť pri tréningu.

Aké pozitívne účinky kofeínu podporili nové štúdie

Mnohé štúdie potvrdili fakt, že jednou z vlastnos­tí kofeínu je energetická pod­pora organizmu, čo je tiež dôvod, prečo ho odborníci odporúčajú pred tréningom. Väčšina športovcov využíva kofeín aj ako spaľovač tuku. Stimu­luje tukové zásoby k uvoľňova­niu tuku do krvného toku a tak uľahčuje jeho spaľovanie. Strata tuku je motivujúca nielen pre psychiku cvičenca, ale zvyšuje takisto jeho výkonnosť.

Výskumy tiež ukázali, že kofeín podporuje výkon i po­mocou iného mechanizmu. Je už dobre zná­me, že zmierňuje svalovú bolesť a vy môžete cvičiť dlhšiu dobu bez pocítenia prejavov sva­lového vyčerpania. Dajte si však pozor na preceňovanie vlastných síl.

Dôležitá je nielen dĺžka tré­ningu, počíta sa tiež obvod svalu. I tu môže pomôcť kofeín. Štúdiami testova­né osoby po užití kofeínu 1 hodinu pred tréningom boli schopné vykonať viac opakovaní s rovnakou vá­hou (80 % maximálnej hmot­nosti). Samozrejme platí, že čím viac opakovaní s relatívne ťažkou váhou vykonáte, tým viditeľnejšie výsledky v budova­ní svalov a väčšie prírastky sily dosiahnete.

Užívanie kofeínu môže pomôcť i pri obnove svalového tkaniva. Napríklad u cyklistov konzumujúcich športové nápoje s prídavkom kofeínu bol výrazne zrýchlený metabolizmus sacharidov. Možno to neznie prevratne, ale po tréningu je tento fakt veľmi cenený, pretože telo sa snaží o čo najrýchlejší prístup k sacharidom. Kofeínom teda stimulujete hladinu inzulínu, otupíte účinky kortizolu a ešte doplní­te zásoby svalového glykogénu. Práve kofeín všetky tieto procesy urýchľuje.

Koľko kofeínu a v akej forme

Určite nie je dobré roz­hodnutie získavať kofeín z takých nápojov, ako sú cafe latte alebo frappuccino. Hory cukru a tuku (vo forme plnotučného mlieka alebo smotany) pridané ku káve degradujú pozitívne účinky kofeínu. Väčšina nápojov, v ktorých sa kofeín vyskytuje, obsahuje takisto antioxidanty. Celá vec sa ale tro­chu komplikuje. Množstvo kofeínu obsiahnutého v kofeínových nápojoch záleží na mnoho faktoroch: na typu kávy alebo čaju, na dĺžke doby praženia, na množstve vypitého nápoja, na spôsobe prípravy kávy, atď. Vo všeobecnosti platí, že v jednej čajovej lyžičke instantnej kávy je približne 50mg kofeínu.

Pohodlnejší a presnejší spôsob dodávania kofeínu vášmu vyčerpanému telu predstavujú doplnky výživy vo forme kofeínových kapsúl. Doporučená je dávka 100-400 mg v po­dobe anhydritu (bežná forma kofeínu, ktorá sa vyskytuje v doplnkoch stra­vy) raz až dvakrát denne pred fyzickým výkonom. Prvá dávka (nižšia) môže byť prija­tá skoro ráno a druhá dávka (vyššia) 30-60 minút pred tréningom. Pokiaľ kofeínovú tabletu skonzumujete neskôr popoludní alebo večer, môže to narušiť váš spánkový rytmus.

Zapríčiňuje kofeín dehydratáciu?

Je pravda, že kofeín skutoč­ne pôsobí na pečeň, ktorá produkuje viac močoviny, a preto je považovaný za diuretikum. Tento efekt je ale veľmi mierny a rozhodne nebude mať žiadne výrazné negatívne účinky na vaše zdravie a výkony. Štúdia z International Journal of Sports Medicine porovnávala účinky kofeínových a nekofeínových nápojov konzumovaných behom tré­ningu. A aké boli jej výsledky? Kofeínové drinky nemali žiadne preukázateľné účinky na dehydra­táciu organizmu.

Aký je teda vplyv kofeínu na celkové zdravie

Väčšina ľudí prijíma kofeín v podobe kávových nápojov, ktoré obsahujú ďalšie organiz­mu veľmi prospešné zložky. Napríklad antioxidanty, ktoré napravujú škody spôsobené voľnými radikálmi. Voľné radikály poškodzujú bunky, vrátane tých svalových. Konzumácia antioxidantov teda podporí ozdravenie svalov a ich rast. Čo sa týka obsahu antioxi­dantov, káva je na prvom mieste pred kakaom, zeleným a čiernym čajom.

Kofeín sám o sebe prináša ďalšie výhody, napríklad pre náš mozog. Ako už bolo zmienené, zlepšuje sústredenosť a ostražitosť. Vedci začínajú postupne objavovať mechanizmy týchto procesov. Štúdie vykonaná v Medical University v Inns­brucku v Rakúsku skúmala mozgovú aktivitu ľudí po vy­pití buď kávy alebo kávovej náhrady. Ľudia, ktorí prijali kofeín, vykazovali zlepšenie krátkodobej pamäti a ich mozog bol omnoho aktívnejší.

Okrem pozitívnych účinkov na mozog prináša kofeín ešte zníženie rizika rozvinutia cukrovky. Stačia približne dve slabšie šálky kávy, aby bol tento prínos preukázateľný.

Pridaj sa k nám na facebook