Vernostné zľavy extra 3-7%

Pohľad na vitamín D

Výživa | 11. 3. 2013
Pohľad na vitamín D

Viacerí pravidelní návštevníci fitnescentier sa zaujímajú o to, či by mali popri pravidelnom posilňovaní užívať okrem iných vitamínov aj vitamín D.

Vitamín D a vápnik sú známe svojím synergickým účinkom na hustotu kostného tkaniva. Vápnik je priamo súčasťou kostnej štruktúry, vitamín D napomáha jeho vstrebávaniu z potravy a vápnikových doplnkov výživy. V posled­ných rokoch sa vápnik stal predmetom záujmu aj pre svoju potenciálnu rolu pri odbúravaní tuku. Hromadia sa dôkazy o tom, že vitamín D môže byť dôležitý z hľadis­ka optimalizácie účinkov tré­ningu, zohráva totiž význam­nú úlohu pri raste svalovej hmoty a sily.

Vitamín D vzbudil záujem vedcov po prvý raz vtedy, keď sa zistilo, že svalové bunky sú vybavené receptor­mi schopnými reagovať na jeho prítomnosť. Aktivácia týchto receptorov ovplyvňuje svalové vlákna niekoľkými spôsobmi. Interakcia vitamí­nu D môže svojimi receptormi v svaloch spôsobo­vať zmeny na genetickej úrovni, ktoré môžu ovplyvňovať rast. Navyše, vitamín D môže zvyšovať hladinu vápnika vo svaloch, čo je dôležité z hľadiska ich funkcie. Štúdie ukázali súvislosť medzi rôznymi typmi receptorov vitamínu D a zlepše­ním sily štvorhlavého svalu stehna a hamstringov. Aj keď nie je možné ovplyvniť typ receptorov vitamínu D, s ktorými sme sa narodili, môžeme zvýšiť príjem samotného vita­mínu D, ktorý ich aktivuje.

Existujú dva typy vitamínu D: D2 (ergokalciferol) a D3 (cholekalciferol). Účinnejší je vitamín D3. Zvý­šenie jeho hladiny možno dosiahnuť konzumáciou tuč­nejších rýb (napríklad losos), alebo užívaním vitamínu D3 vo forme doplnkov výživy (400 až 1000 medzinárodných jednotiek denne naviac okrem bežnej stravy).

Vitamín D sa tiež tvorí v pokožke po expozícii slneč­ným žiarením, lekári však varujú pred zvýšeným rizi­kom rakoviny kože, ktoré môže prevážiť výhody zvyšo­vania hladiny vitamínu D v tele takýmto spôso­bom. Hlavným zdro­jom vitamínu D by preto mal byť jeho príjem potravou. Z ostatných zdrojov (okrem spomínaného lososa) sa vitamín D nachádza aj v ďalších morských rybách a v menšom množstve aj v mäse, mliečnych výrobkoch a vo vaječných žĺtkoch.

Pridaj sa k nám na facebook