Vernostné zľavy extra 3-7%

Vplyv inzulínu na svalový rast

Výživa | 28. 8. 2012
Vplyv inzulínu na svalový rast

Na hypertrofii svalových vlákien sa podieľa viacero hormónov, predovšetkým sú to však androgény (mužské pohlavné hormóny) a inzulín. Produkciu oboch týchto hor­mónov je možné ovplyvňovať aj vhodne načasovaným tré­ningom a stravou.

Výsledkom takéhoto pôsobenia je potom zrých­lenie rastu svalových tkanív. Vy­užite teda naturálne fyzio­logické možnosti vášho organizmu a podnieťte sva­lovú hypertrofiu aj bez po­užitia anabolických steroidov.

Inzulín je anabolický hormón, ktorý produkujú Langerhansove ostrovčeky pankreasu. Hladiny inzulínu sa zvyšujú po príjme jedla. Organizmus tak dokáže vstrebať, uskladniť, alebo inak využiť krvný cukor (glukózu) a syntetizovať z neho tuk. Inzu­lín má takisto význam pri syntéze bielkovín, preto sa stále dostáva do pozornosti kulturistov a iných silovo cvičiacich športovcov.

Tento hormón sa podieľa na svalovej hypertrofii tým, že zvyšuje množstvo aminoky­selín, ktoré prenikajú do buniek. Zvyšuje produktivitu RNA (čiže látky, ktorá má veľký význam pri syntéze bielkovín), obmedzuje roz­pad a odbúravanie bielkovín vo svaloch a obmedzuje energetické procesy, pri ktorých sa využívajú aminokyseliny ako palivo (napríklad glukoneogenéza).

Aminokyseliny, teda základné stavebné ka­mene bielkovín. vstupujú do buniek svalov predovšetkým v procese zvanom sodíková pumpa.

Ak je hladina inzulínu zvýšená, aminokyseliny sa do bunky dostávajú rýchlejšie a vo väčších množstvách, čo spô­sobuje nárast svalov.

Počas tréningov je teda možné stimulovať hypertrofiu zvýšenou hladinou inzulínu v krvi.

Kontrolovanie hladiny inzulínu vám do istej miery po­môže riadiť svalový rast a poskytne vám aj prirodzenú alternatívu anabolických steroidov (samozrejme nie plnú náhradu). Táto kontrola však vôbec nie je jednoduchá. Vy­soké hladiny inzulínu totiž znižujú hladinu cukru v krvi. Ak sa inzulín vyplaví už pred tréningom, klesne aj hladina krvnej glu­kózy a počas tréningu začnete pociťovať nedostatok energetických zásob.

To má za následok nižšiu výkonnosť. A aký by mala význam zvýšená hladina inzulínu, ak by ste potom nemali dostatok energie na trénovanie? Vedecké štúdie potvrdzujú, že je možné zvyšovať hladinu in­zulínu a súčasne hladinu krvného cukru pomocou pi­tia koncentrovaných nápojov počas tré­ningu.

Svaly môžu tento stav využívať na účinnejšiu a intenzívnejšiu prácu, a cviče­nec ušetrí svoj organizmus od nepríjem­ných stavov súvisiacich s nízkou hladi­nou cukru (málo energie, bolesť hlavy, závrate, atď.).

Takýto spôsob zdvihnutia hladiny inzu­línu obsahuje všetky zložky, ktoré sú žiaduce pre rast svalov. Primeraný tréning zabezpečí dostatočnú prácu svalov a potrebnú energiu telu dodajú vhodné ná­poje. O ostatné sa už postarajú aminokyse­liny a hormóny.

Postup, akým zabezpečíte a vhodne načasujete optimálny prísun energie a tým ovplyvníte rast svalu, môže byť na­sledovný. Namiešajte si proteínovo-sacharidový nápoj a s jeho postupným pitím začnite po menších dávkach už 20-30 minúť pred tréningom, pokračujte s tým aj počas tréningu a bezprostredne po ňom.

Pre tých, ktorí sú zdraví a ich hla­diny cukru v krvi sú v poriadku, je táto me­tóda bezpečná a dokáže zlepšiť tréningové výsledky.

Existuje možnosť, že pri tomto spô­sobe pitia proteínovo-sacharidových nápojov priberiete? Áno, pretože ak nebudete cvičiť dosta­točne ťažko a ak neuberiete takto prijaté kalórie v ďalších jedlách a prílišne tým navýšite celkový energetický príjem, stať sa to môže. V opačnom prípade sa ale báť nemusíte.

Pridaj sa k nám na facebook